marți, 23 noiembrie 2010

10 Biserici Unice / 10 unique church

1. Harajuku Biserică Japoneză / Japanese Church
 

 - este construită în Tokyo , în 2005, are un tavan special care creează ecou de 2 secunde şi oferă o experienţă unică pentru ascultători.

- Is built in Tokyo in 2005, has a special ceiling creates echo 2 seconds and offers a unique experience for listeners.


2. Catedrala Sfântul Vasile Blajenâi - Moscova /  St. Basil's Cathedral - Moscow


 Se află în Moscova, Rusia - Piața Roșie... este o biserică ortodoxă cu o serie de cupole colorate care se subție până la un punct, numit cupole în formă de ceapă, care fac parte din arhitectura Kremlinului.
 Catedrala a fost comandată de Ivan cel Cumplit, pentru a comemora capturarea lui Khanate de Kazan, în 1588

Is in Moscow, Russia - Red Square ... is an Orthodox church domes with a series of colored fine to a point, called onion-shaped domes, which are part of the architecture of the Kremlin. The cathedral was commissioned by Ivan the Terrible to commemorate his capture of Kazan Khanate, in 1588


3. Hallgrímskirkja Islanda / Iceland

 De Hallgri­mskirkja (literalmente, biserica de Hallgri­mur) este o biserică Luterană parohială situată in Reykjavik, Islanda. Are 74.5 metri  și este cea de-a 4-a cea mai înaltă structură arhitecturală din Islanda. Biserica este numită după poetul și preotul islandez HallgrA­mur Petursson (1614 - 1674), autor al Pasiunii Corale. A fost comandată în 1937 și a luat 38 ani să fie construită.

The Hallgrímskirkja (literally Hallgrimur church) is a Lutheran parish church located in Reykjavik, Iceland. Is 74.5 meters and is the 4th tallest architectural structure in Iceland. The church is named after the Icelandic poet and priest HallgrAmur Petursson (1614 - 1674), author of the Passion Hymns. He was commissioned in 1937 and took 38 years to build.


4. Temppeliaukio Kirkko Helsinki, Finlanda / Finland

 De Temppeliaukio Kirkko (Biserica de Piatră) este un lucru senzațional de arhitectură modernă din Helsinki . Finalizată în 1952, este construită în întregime în subteran și are făcut un plafon de cabluri de cupru. Acesta a fost proiectat de fraţii arhitecţi Timo și Tuomo Suomalainen și completată în 1969. Ei au ales un afloriment de piatră de 40 de metri peste nivelul străzii. Este unul din cele mai populare atracții turistice de la Helsinki și, adeseori, plin de vizitatori.

The Temppeliaukio Kirkko (Stone Church) is a sensational work of Modern Architecture in Helsinki. Completed in 1952, is built entirely underground and has a ceiling made of copper wire. It was designed by architects Timo and Tuomo Suomalainen brothers and completed in 1969. They chose an outcrop of rock 40 meters above street level. It is one of the most popular sights in Helsinki and often full of visitors.
5. Nossa Senhora Aparecida  Brasilia, Brazilia / Brazil

 Catedrala Metropolitană Nossa Senhora Aparecida din capitala Braziliei este o expresie a arhitectului Oscar Niemeyer. Această structură hyperboloidă încadrată de beton, are acoperiș de sticlă pentru a se deschide sus, la ceruri. La data de 31 mai 1970, structura Catedralei a fost terminată. Structura de șine are 16 coloane din beton simetrice, cu o greutate de 90 t, și care reprezintă două mâini ce se duc în sus la cer.

Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida in Brazil's capital is an expression of the architect Oscar Niemeyer. This structure surrounded by concrete hyperboloidă has glass roof to open up the heavens. On May 31, 1970, the cathedral was completed structure. Rails structure is symmetrical concrete columns 16, weighing 90 tons, which represents two hands to go up to heaven.


6. Borgund Norvegia / Norway


 Biserica de Borgund  este una din cele mai bine conservate din Norvegia dintre 28 de biserici de lemn existente. Această biserică de lemn, construită, probabil, în secolul al 12-lea, nu și-a schimbat structura și nu a avut un reparări majore de la data ce a fost construită.

Borgund church is one of Norway's best preserved wooden churches of the 28 existing. This little wooden church, built probably in the 12th century, has not changed the structure and had a major repair after it was built.


7. Catedral Las Lajas Columbia / Colombia

 Catedrala Las Lajas este situată în sudul Columbiei, construită în 1916 în canion rîului Guaitara. Conform legendei, acesta a fost locul în care o femeie Maria Mueses de Chinone și-a adus fiica surdomută, Rosa, și care, așezată pe o stâncă, a vorbit pentru prima dată când a văzut o apariție în grotă.
 Mai târziu, o misterioasă pictură a Fecioarei Maria, care purta un copil în brațe a fost descoperită pe peretele din peșteră. S-a arătat din studii de pictură că nu există nici o dovadă de vopsea sau pigmenți folosiți pe piatră, Însă în momentul în care o bază de eșantionare a fost luată, s-a constatat că au fost impregnate culori în piatră la o adâncime de câțiva metri. Fie adevărat sau nu, legenda a dus la construirea acestei uimitoare biserici.

Las Lajas Cathedral is located in southern Colombia, built in 1916 in Guaitara river canyon. According to legend, this was the place where a woman Mary Mueses of Chinon and brought deafblind daughter, Rosa, and, seated on a rock, spoke for the first time you saw an appearance in the cave.
Later, a mysterious painting of the Virgin Mary, who bore a child in her arms was discovered in the cave wall. Painting was shown in studies that thereno evidence of paint or pigments used on stone, but when one of sample was taken, were found to have been dipped in colored stone to a depth of several meters. Whether true or not, the legend has led to the construction of this amazing church.

8. St. Joseph Chicago USA

Biserica Sf. Iosif o biserică ucraineană, Greco-Catolică, din Chicago. Construită în 1956, este cunoscută pentru ultra-modernele treisprezece turle de aur simbolizând cei doisprezece apostoli și Iisus Hristos, ca fiind cel mai mare centru de cupolă. Interiorul bisericii este complet ornamentat în stil bizantin, cu icoane (fresce). Din păcate,  iconograful a fost deportat înapoi în Ucraina, înainte de a termina de scris numele tuturor sfinților, conform tradiției.

St. Joseph church Ukrainian Greek Catholic, in Chicago. Built in 1956, is known for ultra-modernele thirteen golden towers symbolizing the twelve apostles and Jesus Christ, as the largest center of the dome. Inside the church is completely decorated in Byzantine style icons (fresco). Unfortunately, the iconography was deported back to Ukraine before the end of writing the names of all saints, according to tradition.


9. Ružica Belgrad, Serbia / Belgrade, Serbia


 Situată în Cetatea Kalemegdan din Belgrad , Serbia, Biserica Ružica este o mică capelă decorată cu ... artă de război! Candelabrele sale sunt realizate în întregime din tuburi de gloanţe, săbii și piese de tun.
 Spațiul bisericii a fost folosit de turci ca depozit de praf de pușcă, timp de peste 100 de ani, iar ea a trebuit să fie reconstruită în mare măsură în 1920, după Primul Război Mondial. Deși afectată de bombardamente, a fost o minune într-un groaznic masacru din marele război. În timp ce luptau alături de Anglia și SUA pe frontul din Salonic, soldații sârbi au reușit să construiască aceste uimitoare candelabre. Este unul dintre cel mai buni exemplu de artă de război

Situated in the Kalemegdan Fortress in Belgrade, Serbia, Ružica Church is a small chapel decorated with ... art of war! Its chandeliers are made entirely of tubes of bullets, swords and cannon parts. Area church was used by the Turks as gunpowder deposit for over 100 years, and she had to be largely rebuilt in 1920 after the First World War. Although affected by the bombing, was a miracle in a horrible massacrethe great war. While fighting alongside England and the USA on the front of Thessaloniki, Serb soldiers were able to build these amazing chandeliers. Is one of the best example of the art of war10. Chapelle Saint-Ghildas Franţa / France

Capela Sf. Ghildas e așezată mai sus de Canalul râului Blavet în Bretagne, Franța. Construită ca un hambar din piatră, la baza unei stânci, aceasta a fost o cândva un loc sfânt al poporului Druid. Sf. Ghildas a umblat necontenit să predice în Țara Galilor, Irlanda și Scoția. El a sosit în Bretagne, prin anul  540 e.n și se spune că a predicat creștinismul dintr-o grotă, acum cuprinsă în capelă.

Chapel of St. Ghildas is located above the channel of the river Blavet in Brittany, France. Built like a stone barn at the base of a rock, it was a holy place once a druid people. St. Ghildas walked constantly to preach in Wales, Ireland and Scotland. He arrived in Brittany, in the year 540 AD and is said to have preached Christianity in a cave, now contained in the chapel.Adaptare / Adaptation AQVILA

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu